Skip to content


Positive leadership tips

In the Swedish newspaper DN Söndag, 2010-03-21, an interesting article was published about Swedish fotball (soccer) coach Pia Sundhage’s new book about leadership. She wrote the book being coach for USA’s women national team who won the olympic gold medal in Beijing 2008.

The article listed the following 10 tips about leadership that ms Sundhage felt were applicable in our business as well.

The following tips are quoted from the article, and translated by me. Sadly I haven’t found the article on DN’s web.

 1. Play on each other’s best foot. The team will then learn to use each other’s positive qualities. That makes the whole group better.
 2. Surprise and laugh. Remind yourselves of living in the presence. Happiness is the true motivator.
 3. Coach. Ask more questions than give advise. Often the person finds a solution by him self, which makes him aware.
 4. Don’t take all the responsability yourself. Let your co-workers coach and help each other. That makes the group more dynamic and powerful.
 5. Surround yourself with a leadership team that consists of different types of people. You are supposed to supplement each other, not always think alike.
 6. Create a positive environment. The environment is made up of the people. Instead of thinking ”I’m going to be the best”, make sure the co-workers think about the result from the whole team, not just themselves as individuals.
 7. Different people use different senses. Combine speaking with pictures, diagrams and visions. Use the whole body and let them learn by talking and doing themselves. The chance of reaching out to as many as possible increases.
 8. Feedback. Listen to what your co-workers need and give them that, but try to make them analyze what they did to become successful instead of what made them fail. By asking questions of course.
 9. Focuson solutions. We are living in a problem-focused society, but I believe in giving feedback on what is good
 10. Be obvious. That creates security. Even if not all of them understands what you are doing, they know what you stand for. Let your leadership philosophy shine through in your behaviour.

In Swedish as direct quote:

 1. Spela på varandras bästa fot. Då dina medarbetare att utnyttja varandras positiva sidor. Det gör hela gruppen bättre.
 2. Överraska och skratta. Påminn er om att ni är här och nu. Glädje är den sanna motivationen.
 3. Coacha. Ställ fler frågor än vad du ger konkreta råd. Ofta hittar personen lösningen själv samtidigt som hon blir medveten.
 4. Ta inte allt ansvar själv. Låt medarbetarna coacha och hjälpa varandra. Det skapar dynamik och kraft.
 5. Omge dig av en ledarstab som består av olika människor. Ni ska väga upp varandras brister, inte tycka lika i allt.
 6. Skapa en positiv miljö. Vi är varandras miljö och gör varandra bra. Istället för att tänka ”jag ska bli bra, jag ska göra mitt bästa” så ska medarbetarna tänka på gruppens prestation. Ingen är bättre än vad miljön tillåter.
 7. Olika människor tar in information med olika sinnen. Kombinera prat med bilder, diagram och visioner. Ta med kroppen och låt dem som ska lära sig själva testa och prata. Chansen att nå så många som möjligt ökar.
 8. Feedback. Lyssna efter vad dina medarbetare behöver och ge dem det, men försök att lyfta deras blick till att analysera sina framgångar istället för sina misstag. Genom frågor såklart.
 9. Fokusera på lösningar. Vi lever i ett problemfokuserat samhälle men jag tror på att i första hand ge återkoppling på vad som är bra.
 10. Var tydlig. Det skapar trygghet, även om inte alla håller med så vet de i alla fall vad du står för. Låt din ledarfilosofi genomsyra ditt beteende.

Posted in Leadership.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.Some HTML is OK

or, reply to this post via trackback.